Heer, Heilige Geest, God Almachtig

Heer, Heilige Geest, God Almachtig,
Gij die even gelijk, even eeuwig en van hetzelfde wezen zijt
als de Vader en de Zoon,
Gij die op een onuitsprekelijke wijze voortkomt uit Beiden,
Gij die op onze Heer Jezus Christus zijt neergedaald in de vorm van een duif
en op de Apostelen als tongen van vuur,
ik aanbid U, ik loof U, ik verheerlijk U.
Neem van mij weg, zo vraag ik U,
de duisternis van zondigheid en ontrouw,
en ontsteek in mij het licht van de liefde en de barmhartigheid
en het vuur van uw heilige liefde.

 
Gebed Domine, sancte Spiritus, Deus Omnipotens, uit het Sacramentarium van Reichenau, begin 11e eeuw. Naar het handschrift van de Bibliothèque Nationale in Parijs, ms. lat. 18005, f. 15. Eigen vertaling naar: Joaquim O. Bragança, L'Esprit Saint  dans l'euchologie médiévale, in: Le Saint-Esprit dans la liturgie. Conférences Saint-Serge. XVIe Semaine d'études liturgiques. Paris 1-4  juillet 1969 (Rome 1977), p. 47.

<<Terug>>