Hemelse koning, Trooster

Hemelse koning, Trooster, Geest der waarheid,
Die overal tegenwoordig zijt, en met Wie alles vervuld is,
Schatkamer van alle goed, Gever van het Leven,
Kom en verblijf in ons, zuiver ons van alle smet, en red onze zielen, Algoede.

 
Met deze aanroeping van de Heilige Geest begint in de orthodoxe kerken van byzantijnse ritus  ieder liturgisch gebedsuur.

<<Terug>>