De genade van de Heilige Geest sta ons bij

De genade van de Heilige Geest sta ons bij,
opdat zij onze harten make tot een woning voor Hem,
en er alle geestelijke boosheid verdrijve.

Heilige Geest, licht van de mensen,
verdrijf het gruwelijk duister van onze ziel.

Heilige minnaar van gedachten vol inzicht,
stort uw zalving goedgunstig over onze zinnen.

Gij die zuivert van alle boosheid, Geest,
reinig het oog van onze inwendige mens.

Opdat wij de hoogste Vader kunnen aanschouwen,
die alleen de ogen van een zuiver hart kunnen zien.

Gij hebt de profeten opgewekt
om Christus' heerlijke lof vooruit te verkondigen.

Gij hebt de apostelen gesterkt
om de trofee van Christus over geheel de wereld te dragen.

Toen door Zijn Woord God heeft gemaakt
het samenstelsel van hemel, aarde en zee,
hebt Gij, Geest, zwevend boven de wateren,
uw macht uitgestrekt.

Om de wezens het leven te schenken, bevrucht Gij de wateren.
Door uw adem, geef de mens geestelijk te zijn.

De wereld, door talen en zeden verdeeld, hebt Gij weer één gemaakt, o Geest.
De slaven van de afgodsbeelden roept Gij terug tot de dienst van God.

O beste der meesters, wij bidden U daarom:
verhoor ons genadig, Heilige Geest;
want zonder U - wij geloven het -
zijn alle gebeden ijdel en Gods oren onwaardig.

Gij die de heiligen van alle eeuwen hebt onderwezen
door de aandrang van uw wil,
en hun geest hebt omvat,
Gij hebt heden de apostelen van Christus verrijkt met een ongewoon
en door de eeuwen ongehoord geschenk;
en zo hebt gij deze dag gemaakt tot een dag vol heerlijkheid.

 
Notker de Stamelaar, monnik te Sankt Gallen (840-912)

Hymne Sancti Spiritus assit nobis gratia, sequentie voor het Pinksterfeest. Vertaling naar het Groot Gebedenboek ten gebruike van  katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar [...] (Utrecht-Brussel, Het Spectrum, 1951), p. 836.

<<Terug>>