Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer

Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons Uw intocht, Heer,
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt Uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij ons geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van Beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

 
Hymne Veni Creator Spiritus, 9e eeuw of ouder, misschien toe te schrijven aan Hrabanus Maurus,  abt van Fulda (780-856)

Vertaling door J.W. Schulte Noordholt, uit het Nederlands brevier Getijdenboek. Gebeden voor elke dag (Brussel-Zeist 1990),  p. 545.

<<Terug>>