Present, Heer, Heilige Geest

Present, Heer, Heilige Geest,
wij zijn present,
geboeid weliswaar door vele zonden,
maar toch uitdrukkelijk in uw naam bijeen.

Leer Gj ons,
wat te doen en hoe te gaan.
Toon Gj ons,
hoe te handelen, om met uw hulp
in alles aan uw wensen te voldoen.
Wees Gj alleen
n voorstel n besluit van ons beraad.
Gj die alleen
met God Vader en diens Zoon de glorierijke naam hebt.

Gij, minnaar van het hoogste recht,
laat niet toe dat wij de rechtvaardigheid verkrachten;
laat domheid ons geen verkeerde wegen wijzen;
laat gunst noch afgunst ons doen buigen;
laat ons niet corrupt worden om steekpenningen of aanzien des persoons.
Maar bind ons vast aan U, en stevig,
door uw genadegave alleen,
opdat wij samen n zijn in U
en in niets afwijken van het ware.

Laat ons, verzameld in uw Naam,
in alles gerechtigheid en godsvrucht en wijsheid betrachten,
opdat ons oordeel nu in niets afwijke van het uwe
en het eeuwig loon straks ons wachte
voor wat we goed gedaan hebben.

Amen.

 
Gebed Adsumus, Domine Sancte Spiritus, toegeschreven aan Isidorus van Sevilla, 7e eeuw,  bekend als de Oratio pro synodo van het 4e Concilie van Toledo (633), uit de Ritus Toletanus (Lodi, EEFL, nr. 2853). Dit gebed werd  gebeden bij de opening van sommige synodes, en bij de zittingen van de kerkelijke rechtbanken en van de Romeinse Curie. De tekst komt  in meerdere liturgische bronnen voor. Dit gebed werd ook gebruikt als openingsgebed bij alle officile vergaderingen van het Tweede  Vaticaans Concilie (1962-1965).

Vertaling naar: Jan van Laarhoven (samensteller), Gebed in de hoek (Bilthoven 1974), p. 106-107.

<<Terug>>