Adem in mij, Heilige Geest

Adem in mij, Heilige Geest,
opdat ik denk wat heilig is.

Stuw mij, Heilige Geest,
opdat ik doe wat heilig is.

Verlok mij, Heilige Geest,
opdat ik bemin wat heilig is.

Sterk mij, Heilige Geest,
opdat ik bescherm wat heilig is.

Bescherm mij, Heilige Geest,
opdat ik het heilige nooit verlies.

 
Toegeschreven aan de H. Augustinus, bisschop van Hippo (354-430)

Naar: Eensgezind volharden in gebed. Een oecumenisch gebedenboek (Turnhout-Boxtel 1988),  p. 371.

<<Terug>>