Kom, Geest, die zijt in 't hemelrijk

Kom, Geest, die zijt in 't hemelrijk,
de Vader en de Zoon gelijk,
verwaardig U, keer tot ons in,
vervul ons hart en ziel en zin.

Mond, tong en geest en zin en kracht
belijden zingende uw macht,
laat vuur van liefde door ons gaan
en naar de naaste overslaan.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van Beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

 
Hymne Nunc Sancte nobis Spiritus, soms toegeschreven aan de H. Ambrosius, bisschop van  Milaan (339-397).

Vertaling van de hymne Nunc Sancte nobis Spiritus (Lodi, EEFL, nr. 438), hymne voor het middaggebed (terts), uit het Nederlands brevier  Getijdenboek. Gebeden voor elke dag (Brussel-Zeist 1990), p. 757.

<<Terug>>