GEBED

Kom Heilige Geest,
U bent Degene die bange apostelen moedige getuigen van Jezus hebt gemaakt
Die de jonge kerk hebt laten groeien,
Die zwakke mensen kracht hebt gegeven,
Die ontmoedigde gelovigen nieuw vuur bracht.

Kom Heilige Geest,
Wij geloven dat U de Kerk van Nederland kunt vernieuwen,
De gemeenschap van gedoopten een nieuw elan kunt geven,
Zodat ze meer gaat leven volgens het Evangelie,
En daardoor een aantrekkelijker thuis wordt voor jongeren.

Kom Heilige Geest,
Geef ons, dat wij onze gaven ontdekken,
Dat we ze inzetten volgens uw plan;
Dat we vol blijdschap anderen van dienst willen zijn,
En zo uw Kerk en de maatschappij helpen opbouwen.

Kom Heilige Geest,
Geef uw vuur en gaven aan onze geestelijke leiders.
Laat ze openstaan voor uw inspraken,
Schenk hun een bijzonder oog voor de zwakken en de zieken,
Een warm hart voor, en daadkracht ten bate van al degenen die het moeilijk hebben.

Kom Heilige Geest,
Geef dat zij, die vol was van Uw genade,
In onze geloofsgemeenschap als een moeder voelbaar aanwezig is.
Moge zij ons voorbeeld en onze voorspraak zijn,
in onze relatie met haar Zoon, Jezus Christus.

Kom Heilige Geest,
Geef degenen die u speciaal roept,
De overgave om, zoals Maria, "ja" te zeggen op de roepstem van de Heer.
Moge U in ons allen roepen "Abba", "Vader", zodat wij ons helemaal overgeven
Aan de genezende, vergevende en barmhartige liefde van onze Vader.

Kom Heilige Geest,
Maak ons nederig en ontvankelijk
Voor Uw liefdevolle wijze van aanwezigheid.
Maak ons tot een gemeenschap die één is
Zoals U, de Zoon en de Vader één bent in liefde.

 
Amen

 

ENGLISH VERSION