IK BID MEE!

Naam:
E-mail:
Bericht:
Hallo! Nog steeds aan het bidden? Ik wel! Zie, hoe de Heilige Geest aan het werk is onder jongeren! Doei en blijf bidden hoor!
Mireille Scholten   03.04.2003 11:28:42
Dank U Jezus, dat u de weg hebt gebaand zodat wij weer tot de vader kunnen komen. Dank u wel voor U Geest die ons helpt en strekt maakt en ons meer bewust maakt wie U bent. Mark (23) Oss
Mark van der Wal   19.03.2003 16:07:51
ja ook ik bid mee, en ook de tieners en jongeren van de Maaspoort uit Den Bosch bidden mee opdat de Heilige Geest ons steeds weer opnieuw mag vernieuwen
Ron Mélotte   17.03.2003 00:07:28
Ik bid mee! Hemelse Vader, ik dank U voor dit initiatief. Uw genade is groot, door Uw Heilige Geest brengt U ons te binnen en leert U ons Uw woorden, in Jezus' naam! (Joh 14:26) Geef Uw zegen voor deze gebedsactie zodat meer jongeren in Nederland gedoopt worden met de Heilige Geest en met vuur (Lu 3:16), door het offer van Jezus Christus! U heeft ons het leven gegeven, ons leven is in Uw Geest, onze adem is het gebed. Dank u liefdevolle Vader.
Ferdinand van de Velde   07.03.2003 14:07:33
Al horen we niet meer bij de jongeren wij willen toch proberen om met de jongeren mee te bidden Mooi initiatief Mgr. de Jong. G+D Elens
elens   04.03.2003 02:05:06
ik bid niet elke dag mee, maar wel vaak, k draag het gebed wel elke dag bij me...
ingrid   20.02.2003 16:36:00
Ik hoor wel niet tot de jongeren maar ik zal proberen elke dag mee te bidden
jeanne van lier   16.02.2003 13:50:00
god bless you
Marga   02.02.2003 20:16:50
Uiteraad zal ik meebidden. Moge de H. Geest ons tot werktuigen van zijn liefde en bouwers aan de wereldvrede maken.
Pastoor A. Caldelas   19.01.2003 21:39:43
I've just gotten around to writing, but wanted to let you know, that once our Sisters in Sittard told us about your initiative we made 300 copies of the prayer (in English! of course) and passed it around. Come Holy Spirit and set the Church in the Netherlands on fire!!! (And also us poor people in America . . .) God bless all of you. Sr. M. Lydia Ann, St. Louis, Missouri, USA
Sr. M. Lydia Ann   01.01.2003 17:56:36
Natuurlijk bid ik mee! ik vind het een heel erg mooi initaiatief van Mgr. de Jong om dit op te zetten! Ik hoop dat vele jongeren met mij meebidden in deze moeilijke tijd!
machiel van staveren   09.12.2002 07:42:31
Prijs de Heer, sinds de gebeds 10-daagse in Nederland is er al veel aan het veranderen. Ik ben blij dat het nu ook binnen de Katholieke Kerk gaat gebeuren. Want als je bidt en verlangt naar een ontmoeting met Jezus Christus dan zal hij antwoorden. En Hij zal Zijn Geest zenden. Ik heb het zelf ook ervaren en ik heb nu een heel ander leven gekregen.Er zijn al zoveel wonderen gebeurt. Mijn leven is nu helemaal toegewijdt aan Jezus en de Heilige Geest leidt mij daarbij. Elke dag opnieuw geef ik bewust de leiding in Zijn Handen. Mijn wens is dat er een verbroedering zal gaan plaats vinden tussen alle kerken in Nederland; want dit land heeft Jezus nodig. Blijf volharden in gebed en blijf de Heer loven en prijzen.
Joke Wesseling   03.12.2002 21:38:42
Hallo! Ik ben nog steeds aan het bidden hoor! In December ga ik beginnen met voorbereiding voor het Vormsel! Blijf bidden allemaal!
Mireille Scholten   03.12.2002 20:36:49
!
Bas   02.12.2002 10:15:10
Ja il bid mee, omdat iedereen de vreugde zou kennen God te loven en ten danken. OMdat iedereen zijn persoonlijke Godsrelatie zou ontdekken en daarin zou mogen groeeien.
Sonneville Christiane   22.11.2002 23:14:36
Ik bid mee omdat ik zelf de Heilige Geest mij geleid heeft naar de Katholieke Kerk en omdat ik hoop en geloof dat zo meer mensen tot geloof zullen komen en/of net als ik een liefdevolle gemeenschap zullen vinden.
Alina Bonen   18.11.2002 19:23:27
Al ben ik dan geen jongere toch wil ik graag dit mooie initiatief van MGR.de Jong steunen en mee bidden opdat de Heilige Geest met Zijn Kracht en Liefde de Kerk in Nederland weer laat opbloeien
Hanny Scheven   17.11.2002 15:24:49
Ik bid ook mee! Opdat de Heilige Geest ons mag inspireren in ons dagelijks leven.
Maarten   08.11.2002 15:43:43
Wij danken dr. de Jong voor Zijn steun en inspiratie.Wij blijven dit belangrijk vindenvoor een vredevolle samenleving
Henk Woudenberg   06.11.2002 14:11:05
Naar aanleiding van de lezing in Helmond ondersteun ik dr. de Jongs inspiratie,. Dat de heilige Geest ons mag bliven inspireren tot een vrdevoller en beter werkzaam leven, dat wij kracht daaraan ontlenen.
Henk Woudenberg   06.11.2002 14:00:25
De Heilige Geest kan zoveel goede dingen doen voor ons allemaal. Dus JA, ik bid mee!! Moge de Heilige Geest ons helpen dit vol te houden, ook als het jaar om is. Want bidden helpt, bidden geeft kracht en doet werkelijk wonderen!
Sylvie-Anne Kras   06.11.2002 13:55:21
ik bid zeker mee echt geweldig dat er zo veel mee bidden
ramona van steijn   06.11.2002 13:15:49
Tuurlijk bid ik mee. Het wordt tijd dat HIJ ons bereid vindt ons mee te laten nemen in de stroom van zijn liefde!!
Andreas   30.10.2002 15:19:00
Ik bid mee!!!
Gonnie   27.10.2002 16:39:56
Dat wij als katholieken een persoonlijke relatie ontvangen met onze redder en verlosser Amen.
  20.10.2002 16:05:20
Marijn van Kessel   20.10.2002 15:57:25
Ik bid mee dat we samen vervuld mogen worden met de heilige Geest. Dan ontdekken we ook steeds meer van Zijn onuitsprekelijke liefde voor ons, die we dan ook mogen uitdragen naar anderen.
Ds. Henk van den Born   13.10.2002 08:22:39
Dit gebed gaat ons veel goed doen... natuurlijk bid ik mee!
Anton   10.10.2002 07:25:47
Ik ben 10 jaar en ik bid het gebedje van de H. Geest voor tieners.Ik hoop dat veel kinderen met mij mee zullen bidden.
christa beurskens   03.10.2002 20:10:00
ja natuurlijk bid ik mee, met de Heilige Geest en hoop dat iedereen zich aansluit bij dit geweldig initatief!!!!
Helene Meertens   01.10.2002 21:44:51
Ik bid ook mee!
Gommaar Nuyts   29.09.2002 20:51:00
ik bid mee!
sylvia   22.09.2002 15:58:25
Ja, goed idee om samen voor ons land te bidden. Ik bid dus ook mee.
Roel Elbers   21.09.2002 20:20:03
Terug uit Lourdes, met de bedevaart meegeweest, bid ik tot de Heilige Geest, dat we ook hier in Nederland wat meer aandacht voor onze medemensen mogen hebben. Laat het wat meer lijken op wat er in Lourdes gebeurt, iedere dag weer!
Frans van der List   17.09.2002 18:11:07
Ja, ook ik bid mee, omdat het goed is om samen te bidden en kerk te zijn. Het allerbeste voor jullie allemaal, opdat de Heer ons mag begeleiden in ons gebed.
Harm Eskes   16.09.2002 12:37:00
Lieve Mgr.de Jong, Alles goed met u? Ik bid zeker mee en ik weet zeker dat het gebed om de H.Geest zijn vruchten zal voortbrengen. Als wij mensen veel H. Geest bezitten, zullen wij liefde uitstralen en in staat zijn de meest versteende harten te raken in onze samenleving. De H. Geest, de Geest van God, de Geest van Liefde is nu keihard nodig. Geen enkel mens kan zonder liefde; Wij hebben liefde nodig om het te kunnen geven, maar ook om het te kunnen uitstralen. We moeten er open voor staan en het durven en/of kunnen ontvangen; Alleen de H. Geest kan ons ten diepste doen beseffen wat de Liefde van God inhoudt. Zonder H. Geest is er geen Godsbesef, geen Jezus, geen geloof, geen liefde. Leven met de Heilige Geest is leven in Liefde. Leven met de Heilige Geest is leven met Onze Vader in de Hemel en Jezus en Moeder Maria en alle engelen en Heiligen. Leven met de Heilige Geest stelt je in staat te leven in liefde; te leven, te sterven, te accepteren, niet te oordelen; Het leven te nemen zoals het is, tevreden te zijn, gelukkig te zijn, ook al is het leven soms zo pijnlijk of moeilijk; Leven in de Liefde Gods is zo mooi en bijzonder; Het is gratis en voor iedereen. Alleen niet iedereen weet dit. Velen onder ons mensen zijn nog zo onwetend. Allen die de H. Geest bezitten, vraag om steeds meer H.Geest. En allen die Hem nog niet ervaren/ bezitten, vraag om de H. Geest, vraag om Liefde in je leven en het leven van anderen.
Sharon Jongkind   15.09.2002 19:11:42
Tijdens de bedevaart naar Lourdes van sept 2002,ik was daar werkzaam voor de zieke, vertelde Mrg de Jong over deze site. Ook al hoor ik niet meer echt bij de jongere, toch wil ik graag via deze site mee bidden. Ik hoop dat er meerdere van deze site gebruik zullen maken.
Els Mols   14.09.2002 22:04:36
Ook Diana(24) bidt graag mee!
Diana Rieken   14.09.2002 13:49:55
Ik ben Annelies, een 27-jarige studente uit Wageningen. Ik bid ook mee! Het is zo mooi dat we samen mogen bidden voor de Kerk in Nederland, om te weten dat er hoop is voor ons land en God onze gebeden heel zeker zal verhoren. Ik bid dat God ons, jonge mensen, wil gebruiken om heel goed voor Hem te leven, ons samen in te zetten voor Zijn Kerk en om heel veel mensen thuis te brengen bij Hem.
Annelies Bus   10.09.2002 16:43:11
Hoewel ik ver weg in Namibia ben, reeds vanaf 1968, wil ik graag meedoen met "Bid je mee" Iedereen heeft de kracht en vernieuwing van de H.Geest nodig. : Ik ook. P.Martin. O.S.F.S.
P.Martin van der Avoird.   06.09.2002 10:25:12
Ook wij zijn niet echt heel jong meer, maar willen graag meebidden voor de uitstorting van de Heilige Geest, dit is zo hard nodig, laten we eensgezind bidden en onze relatie met Jezus Christus versterken, alleen dan kan God het lot keren, want de dingen die we momenteel zien wijzen duidelijk op het feit dat de wederkomst van Christus aanstaande is en dat we leven in de eindtijd. We moeten dus niet vreemd opkijken van de dingen die momenteel gebeuren, maar onze ogen gericht houden op Jezus Christus en leven zoals Hij eens op aarde heeft geleefd: Vol van de kracht van de Heilige Geest. Dus.......ook wij bidden mee, Verbonden in Christus !!!!!!!!!!
Peter en Gerry Bukkems   29.08.2002 07:30:02
Ik bid mee!
Eddy Ramos   20.08.2002 09:37:35
Weer een meebidder erbij !
Stephan Emons   16.08.2002 00:30:54
Weliswaar geen jeugd meer, maar ik wil dit initiatief ontzettend toejuichen. Ik verlang er naar dat we allemaal een persoonlijke relatie met de Heilige Geest krijgen. In welke denominatie we ook zitten. En dat we om massale uitstorting bidden. Heer, stort op ons uw vuur. En bezoek ons Nederland! Een broederlijke groet en Gods zegen toegewenst uit Leusden (www.egl-leusden.nl) We bidden mee!!
Gerard van Amerongen   06.08.2002 14:06:18
Ook ik bid mee.
Matthe\' Uijttewaal   05.08.2002 11:01:40
Ik vind het echt tof dat er al zoveel jongeren mee doen met bidden! Ik hoop dat er veel jongeren bij zullen komen! Ik bid nog steeds mee
Mireille Scholten   02.08.2002 22:12:22
Mijn naam is Jacqueline en ben 19 jaar. Ik ben gelovig (katholiek) en ben al 8 jaar werkzaam als misdienaar. En ik zal mee bidden, voor alle mensen in deze wereld dat ze naar elkaar toe mogen groeien en elkaars lichtpuntjes mogen zijn. Dat zelfs het slechtste persoon op aarde een hart mag hebben die groeit en zodat die persoon op het goede pad mag komen. Natuurlijk de mensen die het minder goed hebben dan ons niet vergeten hoeven te worden, maar dat er mensen op hun pad komen die uit hun nood helpen. en ik zal voor nog veel meer bidden! Groetjes uit Aalten, Jacqueline
Jacqueline Chew   01.08.2002 10:05:01
Ik ben een jongen van 11 jaar en misdienaar in onze federatie. Mijn ouders doen veel aan vrijwilligerswerk in de federatie.Onze tiener en jongerengroep bid dit gebed. Ik mag als ik het vormsel heb gedaan ook in deze groep en ik bid dit gebed ook en hoop dat alle mensen dit gebed met ons mee zullen bidden. Groetjes uit Hoensbroek, Dyon Castro.
Dyon Castro   24.07.2002 18:59:47
My prayers are with you as you ask the Holy Spirit to send the fire of his love upon your country! A prayer to the Holy Spirit I try to say every morning to start my day goes like this: O Holy Spirit. Beloved of my soul. I adore you. Enlighten me, guide me, strengthen me, console me. Tell me what I should do. Give me your orders. I promise to submit myself to all that you permit to have happen to me. Let me only know your will. It's a good prayer. Give it a shot. Jean/St. Louis, Mo., USA
Jean M. Schildz   19.07.2002 21:46:07
Ik ben een 18-jarige jongen uit een Samen op Weg gemeente, en ik vind dit een geweldig initiatief. Ik hoop dat onze gebeden zullen helpen, en dat de Heilige Geest onze samenleving kan veranderen. In Hem verbonden, groet ik u allen.
R.P.   13.07.2002 17:11:22
Ik ben geen jongere meer maar een protestantse gelovige van bijna 65 jaar. Ik vind dit een geweldig idee en ik heb dit gebed bijna helemaal in ons kerkblaadje laten zetten, want wat Nederland en de wereld nodig heeft is een waar geloof in Jezus Christus. De Heilige Geest kan ons dat geven. Dank u wel voor dit initiatief.
Bep Passenier   10.07.2002 15:34:32
Yes!Ik geloof dat Hij ons, de Kerk en de wereld zal veranderen, als wij het maar vragen. Dus: IK BID ZEKER MEE !
Wendy Groot   10.07.2002 11:40:43
Hallo. Ik ben een 23-jarige jongen en werkzaam in de parochie Grave (Noord-Brabant). "Bidjemee" is een goed initiatief, vind ik en bid daarom natuurlijk mee!!
Christian Ouwens   08.07.2002 23:57:38
Ook ik (44 jr) bid mee! Fantastisch al die reacties, wat is het toch fijn om te weten dat in deze tijd nog zoveel mensen meedoen.
George Gengler   07.07.2002 00:03:08
Ja, wij bidden zeker mee!!
Jongerengroep St. Therese   04.07.2002 16:34:54
Christel Verlaan   03.07.2002 12:56:54
Het lijkt wel of de Heilige Geest in deze tijd heel ver van ons af staat, als ware Hij ongrijpbaar. Ik bid mee, dat we door dit initiatief zelf bewuster worden van de Heilige Geest in ons en daardoor anderen kunnen insprireren.
Tomas van Zavrel   01.07.2002 22:02:41
Wij bidden mee! Regina en Jurgen
Regina en Jurgen Ketelaars   01.07.2002 16:24:16
Hoi allemaal! Vanavond heeft onze secretaris, Vivian, dit gebed voor ons meegenomen, precies op de avond dat we voor het eerst sinds maanden weer eens bij elkaar kwamen en zouden praten over de toekomst van onze groep, waarmee het de laatste tijd minder ging. We baden het gebed van tevoren en nu hebben we besloten om het in elk geval het vaste openingsgebed van onze groep te maken, en weer heel veel leuke dingen te gaan doen, dus het heeft meteen al 'vruchten afgeworpen'. Echt een.... - wonderbaarlijk initiatief! Tot ziens! Ria Post Bedankt!
Jongerengroep Het Kelderke Landgraaf   29.06.2002 22:15:51
Wat een ontzettend goed initiatief! Ik denk dat het belangrijk is om alle middelen in te zetten om mensen bewust te maken van een soort gezamenlijke verantwoordelijkheid om samen te blijven bidden. HIJ zegt het zelf: Je hoeft het Me maar te vragen! Complimenten dus!!!
Marc Demandt   27.06.2002 13:20:07
God Bless all of you. I am from a small rural town in Ragley,Louisiana, USA. I am praying daily for WYD. I will be attending with a group from the Lake Charles Diocese in Louisiana, along with two of my five sons. I hope to meet some of you in Toronto. Our group will consist of about 25 teens and adults together.
Terry Leger   27.06.2002 04:34:44
Waanzinnig goede actie, ik heb er een heel goed gevoel over. Ik zal het gebed iedere dag bidden en ben er van overtuigd dat God ons in zijn liefde één zal maken. Deze vernieuwing heeft de kerk nodig. vreest niet! zegt Christus en onze paus met Hem. Ik zal bidden dat deze vrees verdwijnt. Groetjes, Patrick 20 jaar
Patrick Weidemann   26.06.2002 13:40:42
ik ga op uw uitnodiging in- kom heilige geest en laat ons wegen vinden om de islam in nederland bereid te vinden tot vertrouwen en dialoog -maak ons duidelijk dat gij ook vanuit de koran tot ons spreekt..
joep Belien   23.06.2002 02:49:08
bid mee dat is super!!!
Dawnn Dahmen   22.06.2002 15:51:21
Wij bidden mee (Eric, Daniela, ouders en oma!) Geweldig initiatief!!!!!!!!!!!
Familie Casarotto   22.06.2002 12:58:56
Gabrielle Wijlaars   21.06.2002 18:50:01
Ik ben één van de leiders v/d charismatische gebedsgroep te Haarlem en ik hoorde van Nicoline over dit initiatief. Ik vond het een beetje jammer dat speciaal de jongeren opgeroepen worden om te bidden voor de uitstorting v/d Heilige Geest, maar toen ik even de andere gebeden las, zag ik dat ook een stel ouders gereageerd hebben. Wij, als gebedsgroep op leeftijd, bidden al regelmatig voor de uitstorting/vervulling. Wij bidden ook dat er meer en meer jongeren bij onze groep willen aansluiten, maar tot op heden hebben wij 2 deelnemers onder de 35 jaar. Wij hopen dat ons verlangen gestalte mag krijgen dat de jeugd het gevoel krijgt dat ze niet alleen met hun geloof staan en dat wij ze daarin mogen steunen. Dus KOM HEILIGE GEEST, STORT OP ONS UW VUUR EN VOORAL VOOR DE JEUGD, WANT ZIJ ZULLEN DE KERK NIEUW LEVEN MOETEN 'INBLAZEN'. KOM MET BIJZONDERE AANRAKINGEN, WAARDOOR WONDEREN WEER GAAN 'LEVEN'. AMEN. ps. heel veel sterkte met dit initiatief.
D. Schoen   20.06.2002 22:13:49
ik doe mee!ik vind dit echt super!
Tabitha   20.06.2002 12:26:25
Geweldig initiatief! Ik zal zeker meebidden en hoop dat deze 'beweging' groeit!
Esther Le Mair   20.06.2002 12:14:57
Our Sisters in St. Charles, Missouri will be praying for for your intentions. Please pray for the safety of all the Youth at World Youth 2000 Toronto, Ontario Canada.
Sr. M. Damian, Carmel DCJ   17.06.2002 21:21:41
Holy Spirit, light the Netherlands, especially the youth, on Fire with your love! I am writing from Steubenville, Ohio, USA
Chris Benzinger   17.06.2002 20:01:59
I too will pray for the renewal of the Church in the Netherlands. I am from St. Louis Missouri.
Joan Zilch   16.06.2002 17:49:30
I will be praying for this intention also... I am from St. Louis, MO, USA. Please pray for our priests, Bishops and Cardinals there!
Sr. M. Benedicta   16.06.2002 09:27:43
Ik zal proberen elke dag te bidden tot de H. Geest
Birgitta Vonken   14.06.2002 21:13:56
Hallo, Het gebed tot de Heilige geest sprak mij erg aan. Ik ben op jullie site gekomen via Pastoor Hogenelst. Bedankt voor het mooie gebed, de andere zal ik ook nog proberen op mij te laten inwerken. Met vriendelijke groet: Lucia Elschot te Borculo in Gelderland
Lucia Elschot   12.06.2002 22:58:22
Als eerste wil ik zeggen dat ik het een heel goed initiatief vind. Ik hoop dan ook dat velen mee zullen bidden. ik vind het een goede voorbereiding ook op Toronto, want met dit gebed zal ik voor de wereldjongerendagen bidden dat o.a. hierdoor de jongeren vervuld mogen worden door de H. Geest en in Nederland het geloof mogen uitdragen. Zodat iedereen de liefde van God zal leren kennen. Groetjes
Irene Pelser   10.06.2002 16:32:39
Als ouders van jongeren willen ook wij heel graag meebidden. Dat de H. Geest voor jong en oud de wegwijzer mag zijn.
Jan en Carine Beurskens   08.06.2002 21:03:53
Het initiatieef vind ik erg creactief. Ik ben zelf al bij een charismatische gebedsgroep, waar ook regelmatig gebeden wordt voor de Heilige Geest. Ik hoop dat u veel respons krijgt op dit initiatief. Moge Gods Heilige Geest dit leiden en daadwerkelijk ons land vervullen. Kom Heilige Geest, vul ons opnieuw met Uw wijsheid en inzicht. Moge de Katholieke Kerk in hier Nederland weer een plaats waar vooral de jongere generatie een plek vinden waar ze zich 'thuis' voelen. Dank U, God, voor wat U in ieders leven wil gaan doen en misschien nu al doet. Amen.
Nicoline Toussaint   07.06.2002 23:59:08
Ook al ben ik niet meer zo "piep"; ook ik heb de H. Geest hard nodig!!! Ik sluit mij hierbij dan ook graag aan en hoop, dat iedereen Gods fantastische genade mag ervaren.
Mariet Caniels   07.06.2002 23:14:26
Hoi allemaal, ik zal heel zeker meebidden, omdat ik weet dat de Heilige Geest ons helpt en onmogelijke dingen mogelijk maakt. Ik hoop dat jullie ook allemaal meebidden.
Andrea Hendrikx   06.06.2002 21:17:50
Hoi Allemaal, Tuurlijk bidden we mee!Net als Jan al zei onderaan ergens!Zonder heilige geest en God staan we nergens, DUUSSZZZ: BIDDEN!
Chrissy Voets   06.06.2002 19:42:47
Ja, ik bid ook mee!
Suzanne Vrancken   06.06.2002 18:44:27
Ook ik bid mee, want ik geloof dat de Heilige Geest onmogelijke dingen mogelijk maakt.
Eefje de Graaf   06.06.2002 15:05:31
Natuurlijk bid ik mee.Jij toch ook!
Marie-Claire   06.06.2002 10:26:54
Tuurlijk bid ik mee! Je hebt de Heilige Geest altijd nodig. Zonder Heilige Geest kun je niet gelukkig worden!
Gladys   06.06.2002 09:53:55
Ik bid gewoon mee, super!
Marfa Ramos   05.06.2002 23:13:12
Uiteraard ga ik meejbidden.H.Geest is echt nodig in deze samenleving.Holy spirit we welcome you now,come fill our hearts.Echt een vet initiatief.greetZGodbless.lars.
Lars   05.06.2002 23:09:12
nico kerssens   05.06.2002 23:09:11
Ook ik bid graag mee! En dat we met z'n allen het licht nog verder kunnen verspreiden!!
Neeltje   05.06.2002 19:20:21
Natuurlijk bid ik mee. We hebben de Heilige Geest zo hard nodig. We moeten om Hem blijven vragen !!!
Marijke Pieters   05.06.2002 18:40:54
Ik bid mee! En ik hoop dat vele zich aan zullen sluiten bij dit gebed! Geweldig!
Eliza Beurskens   05.06.2002 17:18:28
Ja natuurlijk bid ik mee!
Jan Klein   05.06.2002 17:10:12
Tuurlijk bid ik mee! Zonder de H. Geest staan we nergens!
Monique Goessen   05.06.2002 14:44:01
Natuurlijk bid ik mee! Ook zonder dit inintiatief is het heel belangrijk om te bidden tot de Heilige Geest. Om Vernieuwing in ons eigen leven, in het leven van de mensen om ons heen, voor de leiders van de kerk, voor het land! Zo kan ik nog wel even doorgaan! Mgr. de Jong! Ik vind het een goed initiatief en ik hoop dat er vele mensen mee bidden
Mireille Scholten   05.06.2002 13:58:54
Ik bid mee, opdat de Kerk in Nederland weer mag herleven! En dat leven zal worden ingeblazen door de Heilige Geest en onze hoop!
Frank van de Nieuwenhof   05.06.2002 11:40:18
Graag bidden we mee, opdat de Heilige Geest onze presoonlijke levens, de kerk, ons land en deze wereld zal vernieuwen!
Peter & Judith van Hoof   05.06.2002 09:58:15
Ik zal ook meebidden met dit gebed. Vind het idee hiervan geweldig! Hoop dat er veel mensen reageren!! Liefs
ilse   05.06.2002 07:46:03
Dat de H. Geest de Katholieken in Nederland samen mag brengen om dank te zeggen voor het verleden, hoop te putten voor de toekomst en de samenleving weer christelijk mag doordesemen.
Joost   05.06.2002 02:07:26
Ik bid graag mee met het gebed tot de H. Geest en hoop dat snel veel jongeren zich aansluiten bij dit geweldige initiatief!
Bart Ramos   05.06.2002 01:29:38