Bid je een jaar lang mee om de Heilige Geest???

In het jaar 1967 baden een groep docenten en studenten aan de Duquenne universiteit van  Pittsburg een jaar lang om de Heilige Geest.  Het gevolg was dat vele mensen een intense relatie met Christus vonden en er ontstond  een levende gemeenschap onder elkaar met een grote uitstraling naar buiten.  Ook gebeurden er o.a. genezingen.  Dit was het  begin van de katholieke charismatische beweging die sindsdien de Wereldkerk van binnenuit heeft vernieuwd en nieuw leven heeft gegeven.

Als de H. Schrift het over de Geest van God heeft, komt er altijd een bemoedigend en hoopvol perspectief naar voren.   Er ontstaan visioenen, mensen worden actief, ontvangen inzicht... Gods Geest begint de wateren in beroering te brengen...  Als Hij komt,  gebeurt er werkelijk iets... bezieling, oprechte liefde, weldadige spontaniteit, levenslust, troost, hulp en bijstand...  De Heilige Geest geeft  kracht om grenzen te overschrijden, verlammende angst te overwinnen.  Hij is de Helper en trooster in onze kleinheid en onmacht, in  onze tekortkomingen en teleurstellingen.  Hij vervult ons met vertrouwen en Licht, geeft scheppende kracht die echt levend maakt!   St. Paulus (vgl. Gal. 5) en andere heiligen hebben ervaren dat het volgen van de Geest van Jezus bevrijdt en vitaliseert!

Op weg naar de Wereldjongerendagen in Toronto en naar een  grote landelijke ontmoetingsdag voor katholieke jongeren, volgend jaar op de zaterdag voor pinksteren (7 juni 2003), willen wij jou, je  familieleden en vrienden vragen, om samen met de jonge Nederlandse Kerk elke dag het gebed op deze site te bidden.